Booking Sansar Alexa Certification

Ek Nepali Le Ek Kitab @Shiksha Nepal
Shiksha Nepal | Kamaladi Pragya Pratistha Bhawan, Kathmandu |

Event Overview

Shiksha Nepal

Be a part of ‘Nepal’s Largest Book Drive TODAY.’Β πŸ‘

1000 YOUTHs will come together to organize programs in 100 SCHOOLs of Kathmandu valley. Thousands of Children/Youths will ‘READ & DONATE’ their ‘favourite books ‘to help reach our goal of ’10 MILLION story books’Β πŸ“što children in rural parts of Nepal.

Shiksha Nepal

About Shiksha Nepal

Shiksha Nepal is a national non-profit & non-govermental organization which is committed to ensure an education and learning opportunity to the children and young people in Nepal.
 

Ticket Information

  • #free

When & Where

  • From:Aug 10, 2019,9:00
  • To:Aug 12, 2019,17:00
  • Location: Shiksha Nepal

    Kamaladi Pragya Pratistha Bhawan, Kathmandu, , Kamaladi Pragya Pratistha Bhawan, Kathmandu.

Share This Event